Marketing

سازه های مدرن

توسط | 2018-05-02T12:35:29+00:00 دسامبر 6th, 2015|Architecture, Construction, Marketing|

معماری و سازهای نوین 1-سازه های فضاکار در حالت کلی، سازه های فضاکار سیستم های سازه ای هستند که دارای عملکرد سه بعدی می باشند. در سازه های فضاکار بر عکس سازه های مسطح نظیر خرپای صفحه ای، مجموعه بافتار، بارهای خارجی، نیروهای داخلی و تغییرمکان های سازه ای در فضای سه بعدی تعریف