در حال بارگذاری...
برج گوهرشاد 2018-05-02T11:41:58+00:00

توضیحات پروژه

مشخصات پروژه

برج اداری ، تجاری مروارید گوهرشاد واقع در بلوار جانباز شهر مقدس مشهد که از طراحی منحصر به فرد در معماری ایرانی اسلامی برخوردار می باشد.
با بهره گیری از مطالعات دقیق امکان سنجی و توجیه اقتصادی طرح ، تهیه شده است تا ضمن نوآوری در بین مراکز تجاری رقیب نسبت به ایده پردازی و نوآوری در دسته بندی مشاغل و کاربری ها ، آن را متمایز نماید .
انجام اقدامات فرهنگی و اجتماعی در برج اداری تجاری مروارید گوهرشاد از نکات برجسته این برج می باشد که سعی در فرهنگ سازی و ترویج مشاغل تولیدی و آگاهی خردسال از مشاغل بومی ایران دارد.
Morvarid Goharshad Office- trading tower located in Janbaz Blvd.
Mashhad enjoying a unique design in Iranian-Islamic Architecture has been constructed with precise studies of feasibility and economic justification of the plan so that while bring innovation among rival trading centers make it distinguished in idealization and innovation in categorizations of occupations and applications.
Implementing cultural and social activities in Morvarid Goharshad Office- Trading tower is among the most outstanding characteristics of this tower encouraging cultures and producing occupations and children’s knowledge of Iranian local occupations.

جزییات پروژه

تاریخ

December 18th, 2015

مشتری

برج گوهرشاد

نوع پروژه

سازه فلزی

طرف قرارداد
برج گوهرشاد

Project Gallery